Onze Visie

“Waar je wiegje staat, dat bepaalt je toekomst”

Een spreekwoord waar wij van Aleyn ons niet echt in kunnen vinden. Er kan in een mensenleven heel wat verlopen. En dat kan zowel positief zijn, als negatief. Zaken die je leven bepalen en je soms naar beneden halen, de meesten onder ons kennen ze. Een relatiebreuk, een overlijden dat je moeilijk kan verwerken. Je job verliezen omwille van gezondheidsredenen of een reorganisatie in het bedrijf waar je tewerkgesteld was. Slepende gezondheidsproblemen, het zijn allemaal factoren die invloed krijgen op je leven. Zowel mentaal, fysiek als financieel kan er op die momenten in je leven heel veel veranderen. Het zijn de stenen in de rivier die de stroom soms drastisch veranderen van je leven. Bij Aleyn kan je binnenwandelen, een stoeltje nemen, een koffie bestellen, en meer. Vooral “meer” zou ons “codewoord” kunnen zijn bij het bestellen van een koffie. Mensen die in een uitzichtloze situatie zitten komen bij ons langs, we drinken een koffie en praten over wat op hun hart ligt. We proberen hen door te verwijzen naar instanties die hen de gepaste hulp of ondersteuning kunnen bieden. Is er drempelvrees om naar die instantie de eerste stap te zetten, dan doen we dat samen. Een eerste telefonische afspraak kan baanbrekend zijn. Mensen die in een moeilijke periode zitten, voelen zich ook vaak eenzaam. Het idee dat ze er “alleen” ( =ALEYN in het Jiddisch!) voor staan willen wij dan ook graag wegwerken door ons luisterend oor te bieden. Soms ook net dat duwtje geven om de andere richting in te slaan.

Voor wie doen we het?

Iedereen kan op zoek zijn naar een goed gesprek. Dat kan over van alles zijn. Het is niet altijd omdat je er gelukkig uitziet, naar de maatschappij, je kan vanbinnen echt ongelukkig zijn. Ook dat is een vorm van nood hebben aan een gesprek. Het feit dat je eens kan vertellen wat je ongelukkig maakt. Bij deze mensen heerst er misschien angst om zoiets te uiten. Uit angst dat de omgeving de persoon ondankbaar gaat vinden. Ongelukkig zijn, eenzaamheid, het zijn gevoelens die niet altijd gelinkt moeten worden aan kans-armoede. In veel facetten, op veel vlakken kan iemand zich niet goed voelen. De maatschappij verwacht dan ook dat die mensen, die het allemaal goed hebben, niet klagen niet plooien. De druk die daaruit voortkomt zet mensen soms toe tot daden die schokkend zijn. We blijven dan ook maar met zijn allen beter alert en waakzaam over iedereen. Ook voor die mensen waarvan we denken dat het niet nodig is.

Als we kijken naar ouderen die niet meer mee kunnen met de huidige technologie bv. Ze worden als het ware meegenomen in de rush van de nieuwste ontwikkelingen en moderniseringen. Waar ze vroeger nog een persoonlijk contact hadden bij het bezoekje aan de bankkantoren, of bij het tankstation. Overal zijn de persoonlijke contacten vervangen door automaten. Deze praten niet terug, vragen niet hoe het met hen gaat, en wensen hen geen welgemeende goeiedag als ze vertrekken. Waarden die we als mensen zo hard koesteren, ze verdwijnen stelselmatig in onze opgejaagde maatschappij. Alles wordt vervangen door technische snufjes waar ouderen amper nog in mee zijn. Een cursus volgen is niet meteen voor hen weggelegd. We kunnen hen daar wel een klein duwtje geven, op weg helpen of een tip geven om hun een probleempje te verhelpen. Ook dat zien wij als één van de vele mogelijkheden waar we als vzw in kunnen toedragen.

Jongeren die in de knoop zitten met zichzelf, hun thuissituatie, hun partner, die gewoon even hun hart willen luchten zonder dat er meteen gesproken wordt over vervolggesprekken en/of therapie.